Конспекти уроків для 5 класу за новою програмою до підручника Карпюк О.Д.

Клас 5                   урок 79                                               дата

Тема:       Визначні місця.

 

Мета: Навчати розуміти висловлювання із запропонованої теми; розуміти прочитаний та почутий текст за допомогою мовної здогадки з опорою на контекст. Формулювати власну думку, використовуючи вивчену лексику,   отримані знання та попередній досвід;

Розширити знання учнів про визначні місця столиці Великобританії.

 

                                                         Хід уроку

І Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1 Привітання, організація класу, оголошення теми та мети уроку

Dear children! Our today's lesson is devoted to London - the capital of  Great Britain. We  are going to review the material we have already learnt and try to learn something new.

Hope you'll enjoy every minute of the lesson.

      Let's start.

 

2 Введення в іншомовну атмосферу:                                                   

    Повторення вивчених ЛО (з’єднати слова з визначеннями);

Mach words with their definitions.

1  monument                                                        a) There are a lot of animals there.

     2  playground                                                       b) You can  eat there.

3  park                                                                  c) You  can  swim there.

4  zoo                                                                   d) You can  see tourists around  it.

5  swimming  pool                                               e) People go there to see a doctor.

6  cafe                                                                   f) Children  play there.

7  hospital                                                            g) People like walking there.

 

 

ІІ Основна частина уроку                                                                                  

Перевірка домашнього завдання:
Аудіювання тексту з метою отримання загального уявлення про його зміст. Впр 1 стор 194

      Listen and say what the address of the museum is

Читання тексту з метою повного розуміння його змісту Впр 1 стор 194

завдання під час читання      Read and choose the correct answer. Впр 2 стор 196
завдання після прочитання тексту Ask and answer in pairs. Впр 3 стор 196

Аудіювання тексту впр 4 стор 197

Завдання під час І прослуховування

     Listen about one tourist centre in London and say what tourists can do there.

Завдання під час повторного прослуховування тексту

Впр 5 стор 197 complete the sentences

 

Заключна частина уроку                                                                                                

Х. Повідомлення домашнього завдання:

 

ХІ. Підсумки уроку.

 

 

Клас 5                       Урок 77                                  дата

 

         Тема : Підсумковий урок з вивченої теми  

 Мета : - повторити лексику теми

               -  вдосконалювати навички усного мовлення;

- формувати навички конкретного та логічного висловлювання з використанням    вивчених лексико-граматичних структур;

- розвивати аналітичне та критичне мислення, елементи аналізу та самоаналізу.

 

Хід уроку

 

     1. Організація класу. Привітання.

 

     2. Підготовка до іншомовного мовлення.

          Мовленнєва зарядка.

Read and guess what the weather is like.

1  I'm wearing  my waterproof boots and a jacket.

I  can't go out without my umbrella.

2  I'm wearing flip-flops,  shorts and  a top.  But it doesn't help.

3  I  can't go out of the house.

Leaves and  papers are flying all around.

4  We are planning a picnic,  but I  don't think we can  go.

Look at the sky — it's completely grey.

5  I  can't see a thing.  It's pretty scary to be in the car.

6  The children  in  my street are so happy.

Soon they can  make a snowman.

 

     3. Основна частина уроку.

 1. Повторення лексики-мінімуму по темі «Погода. Пори року ».
 2.  Перевірка виконання домашнього завдання :
 3. Висловлювання учнів про погоду в Україні

 Speak about the weather in Ukraine.

                        What is the weather like in spring?

                                            summer?

                                            autumn?

                                            winter?

 1. Хвилинка релаксації

                                    Solve the riddles.  More than one answer is possible.

1  You wear them on your feet in winter.

2  You put it on your head.

3  You wear them when you sleep.

4  Girls wear it on the beach.

5  You put it around your neck.

6  You wear them on your feet at home

                                        Make your own riddle.  Test your partner.

 1. Читання діалогу з заповненням пропусків в репліках  впр 4 стор 184

- Complete the dialogue with the words from the box.

- Say if it is true or false.

 

4.Заключна частина уроку

Домашнє завдання : виконати вправу 8,9 стр. 185 підручника  

ХІ. Підсумки уроку.

 

Клас: 5                     урок 76                        дата

Тема: Домашнє читання Велетень-егоїст

Мета: розвивати навички читання тексту англійською мовою; вчити учнів орієнтуватися в тексті,  виділяти основні факти та визначати головну думку тексту, сприяти розширенню загального світогляду учнів.

 

Хід уроку

                                                

І. Організаційний момент.

1. Привітання

 T: - Good morning, children! I’m glad to see you.

 Ps: - Good morning, dear teacher! We are glad to see you too.

 T: - Thank you. Dear children, I hope you are well today. Take a card according to your mood and show it to me, please. (Children pick up the cards.)

T: - So. All pupils are in a good mood. And I can start our lesson.

2. Бесіда про погоду

 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

T.  It is the lesson of home-reading which will make you more well- educated, more well- informed pupils.

 And what’s the topic of our discussion?

P1 It’s  a fairy tale “THE  SELFISH  GIANT”

T . Yes , you are right! Was it interesting to read?

       P2 Yes, it was so interesting.

ІV.Основна частина уроку.

1. Pre – reading activities

The work with a blackboard :

                                           

Match words on the left with their translation on the right.

 

       1. Giant.

2. angry

3. selfish

4. snowflakes

5. in one corner

6. put the boy up

 

 1. Сніжинки
 2. Підсадив
 3. Велетень
 4. Сердитий
 5. Егоїст
 6. В куточку

 

       2.Reading

Учні читають текст мовчки, а потім виконують поставлене завдання.

T. Put the sentences in the correct order.

А. One morning the Giant heard beautiful music in his garden.

B. Every day children came to his garden and  were happy there.

C. Now the Giant understood why spring did not want to come.

D. Once upon a time there lived a Giant.

5. Writing.

2. Doing Ex.2 page 187

 

 

                                          

 

6. Speaking        Ex.3 page 187

                 

T. Look at the pictures and tell the story.

 

 

V. Підведеня підсумків уроку.

                                             

T. Complete these sentences:

1. The title of the text is…..

2. The main characters of the story are…

3. The action  took place….()

4. The story is about……

 

V. Оцінювання.

                                            

VІ. Домашнє завдання.

Клас          5      урок 74         Дата

Тема:  Пори року

Мета :Тренувати вживання вивченої лексики в усному мовленні та на письмі; розвивати навички аудіювання, говоріння та письма, , розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію, увагу, пам’ять, логічне та творче мислення учнів; виховувати ввічливість та культуру поведінки , естетичний смак

 

Хід уроку

 

 1. Введення в іншомовну атмосферу.

Привітання.

Teacher: Good morning!

How are you?

 It’s high time to begin the lesson.

Will you smile? Well, I see you’re in a good mood today. So,  Let’s begin our lesson.

1. Фонетична розминка

 Read the poem; mind your sounds and intonation, please.

 

The sun is shining

 And I am smiling,

 The weather is bad

 And I am sad.

 When it is dry

 We are fine…

 The weather is nice,

 Isn’t it a surprise?

 

2. Мовленнєва розминка

T:  Do you like today’s weather? What is the weather like today? To answer this question, let’s remember weather words. 

(It’s rainy, snowy, freezing cold, sunny, stormy, cloudy, and hot)

T: Say what is the weather like today?

     What weather do you like/dislike?

T: OK. Sometimes the weather is not very comfortable, but they say, “There is no bad weather – there are bad clothes.” So, today we are going to speak about different seasons of the year.

II. Основна частина уроку

 

1.Перевірка домашнього завдання.

2. Аудіювання текстів  впр 2 стор 180

1) Pre-listening task.

         1  Ask and answer in pairs. (впр 1 стор 180)

 

In what month does it often  rain?

2  In what season are the trees not only green?

What colours are they?

3  Do you often  play indoors in autumn? Why?

4  Do you  like autumn? Why?

5  What changes in  Nature do we have in spring?

6  What is your favourite season?

 

2) While -listening task.

  Listen and guess the season

2) After -listening task.

Do we go to the seaside in autumn?

2  Do we go skating  in winter?

3  Do we gather mushrooms in winter?

4  Do we wear warm clothes in summer?

5  Do we carry umbrellas in autumn?

6  Do we make a snowman  in spring?

7  Do we pick apples in winter?

 

 

III Заключна частина уроку. Підведення підсумків, виставлення оцінок. Пояснення домашнього завдання.

 

Your hometask will be ex.4 P181. for the next lesson you will be ready to talk about your most favourite month o f the year.

Thank you for the lesson. The lesson is over. Good-bye!