ЗАКОН УКРАЇНИ

«ПРО ОСВІТУ»

(витяг)

Стаття 14. Повноваження місцевих органів  державної виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування в галузі освіти.

 

 1. Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах їх компетенції:

Забезпечують у сільській місцевості регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учні та педагогічних працівників.

 

 

Стаття 53. Додаткові  види соціального і матеріального забезпечення вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

 

3. Для учнів, які проживають у сільській місцевості на відстані понад 3 кілометри від школи, забезпечується регулярне підвезення до школи і зі школи рейсовим транспортом або транспортом підприємств, установ та організацій.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«ПРО   ЗАГАЛЬНУ   СЕРЕДНЮ   ОСВІТУ»

(витяг)

 

Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців)

 

Учні, (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно.

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«ПРО   МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В  УКРАЇНІ»

(витяг)

 

Стаття 32.Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

 

4. забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів.

 

Про внесення змін до програми

«Шкільний автобус»

 

 

Відповідно до  пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №31 « Про затвердження Програми «Шкільний автобус» та у зв’язку з закінченням терміну дії  районної програми «Шкільний автобус на 2003-2010 роки»,  затвердженої рішенням восьмої сесії районної ради від 23.05.2003 року №14, Чемеровецька районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни у програму «Шкільний автобус на 2003-2010 роки», затвердженої рішенням восьмої сесії районної ради від 23.05.2003 року №14 (додаються).

 

 1. Розділ «Основні заходи програми» викласти у новій редакції (додається).

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань науки, освіти, культури, молоді та спорту (голова комісії Лаврент'єв І.Й.)

 

 

 

Голова ради                                                              В.А.Свіжий

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до проекту рішення сесії районної ради 

«Про внесення змін до районної програми «Шкільний автобус»

на 2011-2015 роки

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Підставою розроблення проекту рішення районної ради є забезпечення безпеки життєдіяльності школярів сільської місцевості при організації підвезення до навчальних закладів.

 

 1. Мета та шляхи досягнення.

Внесення змін до зазначеної програми дасть можливість подовжити термін дії програми «Шкільний автобус» до 2015 року та збільшити обсяг коштів на  придбання шкільних автобусів.

 

 1. Правові аспекти

Правовими підставами внесення змін до програми є вимоги статі 53 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №31 « Про затвердження Програми «Шкільний автобус».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Виконання проекту рішення сесії забезпечить можливість виділення коштів на закупівлю автобусів у відповідності з вартістю на момент придбання.

 1. Позиція заінтересованих осіб

Проект рішення сесії стосується відділу освіти райдержадміністрації, закладів освіти.

 1. Регіональний аспект

Внесення змін до програми сприятиме максимальному забезпеченню учнів та педагогів сільської місцевості безоплатним підвезенням виключно шкільними автобусами.

 1. Громадське обговорення

Проект рішення сесії районної ради не потребує громадського обговорення.

 1. Прогноз результатів

Внесення змін до районної програми «Шкільний автобус» сприятиме вирішенню питання підвезення учнів та педагогів сільської місцевості виключно шкільними автобусами та забезпечить суттєве поновлення існуючого парку шкільного автотранспорту.

 

Начальник  відділу  освіти                                            С.Павлишина

 

 

       
 

«ПОГОДЖЕНО»

Голова Чемеровецької райдержадміністрації

________________ С.Романчук

   

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення третьої сесії 

районної ради 

від «05» січня 2011 року

№5-3/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

« Ш К І Л Ь Н И Й    А В Т О Б У С

НА 2011-2015 РОКИ»
Загальна частина

Районна програма «Шкільний автобус на 2010-2015 роки»   ( далі – Програма) розроблена на виконання статі 14 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №31 « Про затвердження Програми «Шкільний автобус», розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 10 квітня 2003 року №108/2003-р «Про заходи щодо виконання в області державної Програми «Шкільний автобус», у відповідності до  рішення обласної ради « Про внесення змін до програми «Шкільний автобус на 2003 - 2010 роки».

Організація регулярного безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Підвезення учнів та вчителів має здійснюватися із дотриманням Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 року №63.      Передбачено забезпечення в сільській місцевості регулярного    безоплатного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів  та педагогічних працівників, які проживають на відстані більше 3 км. від  навчальних закладів.

В районі за межею пішохідної доступності проживають і потребують підвезення 449 учнів, які проживають у сільській місцевості,  122 педагогічних працівники, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості.

Станом на 01.01.2011 року автопарк шкільних автобусів Чемеровецького району нараховує 10 автобусів, проте його функціонування забезпечує підвіз лише 51 % учнів, решта учнів підвозиться рейсовими автобусами та за угодою. Даний відсоток є нижчим середньообласного – 72%. Крім того, районний парк шкільних автобусів потребує оновлення, адже  три автобуси експлуатуються більше 20 років. Процес оптимізації освітянської мережі та створення освітніх округів вимагає негайного поповнення автопарку шкільних автобусів.

Виконання програми дасть змогу створити оптимальні умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

Організацію підвозу учнів і педагогічних працівників планується здійснити шляхом:

 • вдосконалення моделі функціонування районного парку шкільних автобусів на базі  Чемеровецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату та сільськогосподарських підприємств на основі угод;
 • придбання автобусів для шкіл за кошти бюджетів різних рівнів;
 • придбання транспортних засобів за рахунок використання джерел, не заборонених чинним законодавством;
 • укладання договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та перевізниками – фізичними особами на здійснення організованого перевезення;
 • підвезення рейсовими автобусами.

Забезпечення  навчальних закладів автобусами, а також оновлення існуючого парку, вирішення питань матеріально-технічного та кадрового забезпечення проводиться за рахунок районного бюджету та позабюджетних коштів.

Придбання автобусів для організації перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості здійснюється в порядку установленому  законодавством.

З метою раціонального використання автобусів керівництво навчальних закладів повинно забезпечити корегування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу.

 

Мета і завдання програми

Метою програми є:

 • виконання вимог законодавства щодо  забезпечення у сільській місцевості 100% регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників;
 • підвищення якості освіти сільської молоді;
 • здійснення підвезення школярів на заняття у позашкільні навчальні заклади (художню, музичну та спортивну школи, Будинок школярів);
 • здійснення підвезення школярів для участі в олімпіадах, Малій академії наук,  конкурсах, спортивних змаганнях як районного, так і обласного рівнів;
 • здійснення підвезення учнів старшої школи на заняття у міжшкільний навчально-виробничий комбінат;
 • використання шкільних автобусів для екскурсійних та оздоровчих поїздок учнів та вчителів району;
 • раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.
 • здійснення підвезення педагогічних працівників для участі  в семінарах, конференціях, педагогічних конкурсах та спортивних змаганнях як в межах району, так і поза його межами;

 

Основними завданнями програми є:

 • забезпечення прав громадян на доступність  і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;
 • оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, створення освітніх округів;
 •  створення належних умов для здобуття учнівською молоддю сільської місцевості якісної повної загальної середньої освіти;
 • створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому;
 •  уточнення закріплених за загальноосвітніми закладами територій обслуговування шкільними автобусами в процесі оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
 • розроблення та затвердження в установленому порядку маршрутів підвезення за програмою «Шкільний автобус»;
 • забезпечення оптимального функціонування парку шкільних автобусів через підбір  відповідного кадрового потенціалу (механіки, водії, медичні працівники, диспетчери тощо);
 •   забезпечення дотримання основних вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) пункту 2.4 затвердженого  Постанова Головного державного санітарного лікаря України №63
 • створення матеріально-технічної бази для ефективного обслуговування та ремонту шкільних автобусів;
 • забезпечення паливно-мастильними матеріалами в повному обсязі.

Очікувані результати виконання програми

 

Виконання  програми дасть можливість:

 • забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, мінімізувати негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;
 • створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;
 • створити у сільській місцевості належні умови для здобуття учнівською молоддю повної загальної середньої освіти.

 

Фінансування

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного та обласного бюджетів, позабюджетних джерел.

Основні заходи програми

з/п

Зміст заходів

Відповідальні виконавці

Строки

виконання

Прогнозований обсяг фінансування

1

2

3

4

5

1

Придбання автобусів для поповнення існуючого парку

 

 

 

1.1.

Проведення торгів із закупівлі автобусів

головний розпорядник бюджетних коштів

2011-2015

 

1.2.

Придбання 9 автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку та його утримання

головний розпорядник бюджетних коштів

2011-2015

У межах призначень на бюджетний рік

2.

Організаційна робота

 

 

 

2.1.

Уточнення закріплених за загальноосвітніми закладами територій обслуговування, по мірі оптимізації мережі, з урахуванням потреби в організації перевезення учнів та педагогічних працівників навчальних закладів у сільській місцевості; підвезення до спортивно-культурних та мистецьких закладів району

Районна державна адміністрація

Відділ освіти

2011-2015

 

2.2.

Здійснення підвезення школярів на заняття у позашкільні навчальні заклади (художню, музичну та спортивну школи, Будинок школярів);

здійснення підвезення школярів для участі в олімпіадах, Малій академії наук,  конкурсах, спортивних змаганнях як районного, так і обласного рівнів;

використання шкільних автобусів для екскурсійних та оздоровчих поїздок учнів та вчителів району;

 

Районна державна адміністрація

Відділ освіти

2011-2015

У межах призначень на бюджетний рік

2.3.

Здійснення підвезення педагогічних працівників для участі  в семінарах, конференціях, педагогічних конкурсах та спортивних змаганнях як в межах району, так і поза його межами;

Районна державна адміністрація

Відділ освіти

2011-2015

У межах призначень на бюджетний рік

2.4.

Створення матеріально-технічної бази для ефективного обслуговування та ремонту шкільних автобусів на базі МНВК

Районна рада

2011-2015

У межах призначень на бюджетний рік

2.5.

Здійснення підвезення учнів старшої школи на заняття у міжшкільний навчально-виробничий комбінат;

 

Районна державна адміністрація

Відділ освіти

2011-2015

У межах призначень на бюджетний рік

2.6.

Здійснення відповідно до потреби розподілу транспортних засобів між навчальними закладами. Вирішення питань матеріально-технічного та кадрового забезпечення виконання програми.

Головні розпорядники бюджетних коштів

2011-2015

 

2.7.

Передбачення щороку під час складання проекту районного бюджету коштів, необхідних для утримання парку шкільних автобусів , централізованого обслуговування транспортних засобів, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів

Районна державна адміністрація

 

2011-2015

У межах призначень на бюджетний рік

2.8.

Забезпечення виготовлення проїзних квитків для учнів та педагогічних працівників, які користуються правом безоплатного проїзду на час навчання

Районна державна адміністрація

Відділ освіти

2011-2015 (щорічно до 1 вересня)

 

2.9.

Забезпечення навчання учасників навчально-виховного процесу з питань безпечної поведінки під час перевезення автотранспортом.

Районна державна адміністрація

Відділ освіти

Постійно

 

 

Забезпечення контролю за виконанням  Правил  дорожнього руху при перевезенні учнів

Районне управління Міністерства внутрішніх справ України в області

Постійно

 

 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Головного державного санітарного

лікаря України №63

 

ПОГОДЖЕНО

Лист Міністерства освіти і науки України

№1/12-1459

 

 

 

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

та організації навчально-виховного процесу

ДСанПіН 5.5.2.008-01

 

2.4. … Транспортним обслуговуванням забезпечуються учні, які проживають на відстані від школи понад 3 км., з попередньо визначеними зупинками відповідного транспорту. Відстань від місця проживання до місця збору на зупинці не повинна бути більшою 500м.

 

Радіус обслуговування від місця проживання до загальноосвітнього навчального закладу повинен складати не більше 0,5 км пішохідної доступності.

 

Дозволяється розміщення шкіл на відстані транспортної доступності: для учнів шкіл I ступеня - 15 хв. (в один бік), для учнів шкіл II і III ступенів - не більше 30 хв. (в один бік).

 

У сільській місцевості розміщення шкіл передбачає для учнів I ступеня радіус пішохідної доступності не більше 2 км і не більше 15 хв. в один бік - при транспортному забезпеченні учнів.

 

Підвезення учнів до навчального закладу у сільській місцевості повинно здійснюватись спеціальним транспортом.

 

Максимальний радіус обслуговування учнів шкіл II - III ступенів не повинен бути більшим 15 км.

 

Транспортним обслуговуванням забезпечуються учні, які проживають на відстані від школи понад 3 км, з попередньо визначеними зупинками відповідного транспорту.

 

Відстань від місця проживання до місця збору на зупинці не повинна бути більшою 500 м.

 

Для учнів, які проживають на відстані більшій за максимально допустимі границі транспортного обслуговування, а також при транспортній недоступності в період негоди, повинен передбачатися пришкільний інтернат із розрахунку 10 відсотків місць від загальної місткості закладу.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ