Щодня ми:

  • Навчаємо компетентностей, необхідних для адаптації в соціумі

  • Виховуємо екологічно грамотного громадянина з активною життєвою позицією
 
  • Формуємо морально-духовну , життєво компетентну особистість